‘It is not stress that holds us back, it's the way we deal with it’

‘It is not stress that holds us back, it's the way we deal with it’

Stress & Burnout

We leven in een wereld waarin zich in een enorm tempo veranderingen voordoen en waarin veel van ons wordt verwacht. Carrière maken, een goede ouder en/of partner zijn, sociale contacten onderhouden, maatschappelijk een rol spelen, we willen het allemaal zo goed mogelijk doen.

 

Daarbij worden we dagelijks aan steeds grotere hoeveelheden prikkels blootgesteld. Wanneer we daarbij niet voldoende rust nemen is ons brein daar evolutionair gezien niet altijd tegen bestand en leidt dat vaak tot disbalans. Resultaat is dat er steeds meer mensen te maken krijgen met stressgerelateerde klachten als vermoeidheid, concentratieproblemen, gevoel van incompetentie, slaapproblemen, fysieke klachten, paniekaanvallen, depressies of burnout.

 

Aan de hand van een praktische, oplossingsgerichte, benadering begeleid ik mensen naar een duurzame mentale vitaliteit. Door samen op zoek te gaan naar stressbronnen en disfunctionele overlevingspatronen wordt er een basis gelegd voor fundamentele veranderingen. Praktische tools en nieuwe vaardigheden om beter met stress om te gaan helpen om ook in stressvolle situaties meer in contact met jezelf te blijven. Hierdoor ben je in staat betere, efficiëntere keuzes te maken en zul je meer energie, zelfvertrouwen en succes ervaren.

‘We may not be responsible for the world that created our minds, but we can take responsibility for the mind with which we create our world’

– Gabor Maté –

‘We may not be responsible for the world that created our minds, but we can take responsibility for the mind with which we create our world’

– Gabor Maté –
Mijn aanpak richt zich niet alleen op fysiek, cognitief en mentaal herstel, maar ook op preventie. Door meer inzicht in jezelf, de werking van je brein en je doelstellingen te krijgen kom je meer in je kracht te staan en kun je zelf weer betekenis en richting aan je leven geven. Dat voorkomt terugval en toekomstige problemen.

 

Hoewel de herstelperiode per persoon verschilt wordt voor een burnout over het algemeen uitgegaan van een gemiddelde duur van 6 tot 9 maanden. Uit onderzoeken is echter gebleken dat mensen minder ernstige klachten hebben en de helft korter ziek zijn wanneer ze professioneel worden begeleid. Door niet alleen concrete handvaten te geven, maar ook naar de oorzaak te kijken kan de balans tussen draagkracht en draaglast worden hersteld.
Je ben in staat je leven sneller en weer vol energie op te pakken!

Wat zijn de kenmerken van stress?

Lichamelijke symptomen:

 • Voortdurende vermoeidheid
 • Vaker pijn en ziek
 • Slaapproblemen
 • Lichamelijke onrust (hartkloppingen etc)

Mentale symptomen:

 • Aanhoudende spanning of onrust
 • Prikkelbaar zijn
 • Huilen en/of neerslachtig zijn
 • Minder zelfvertrouwen
 • Minder genieten

Cognitieve symptomen:

 • Concentratieproblemen
 • Besluiteloos zijn
 • Geheugenproblemen
 • Veel piekeren

Stress & fysieke klachten

Ons stresssysteem hangt nauw samen met andere beschermingsmechanismen zoals ons afweer- en ons pijnssysteem. Dit verklaart waarom we bij langdurige stress ook vaker ziek zijn en meer pijnklachten ervaren. Denk bijvoorbeeld aan spanningshoofdpijn, last van je nek of rug of pijn in je knie die maar niet over gaat. Wanneer de stress vermindert zullen deze klachten over het algemeen ook weer verdwijnen.

 

Houden deze stressgerelateerde pijnklachten echter te lang aan, dan kan er een ander, veel complexer, probleem ontstaan. Na 3 maanden aanhoudende of steeds weer terugkerende pijn verandert namelijk ons pijnsysteem. Ons zenuwstelsel wordt dan gevoeliger waardoor we steeds sneller en meer pijn gaan ervaren. Dit leidt weer tot meer stress en uiteindelijk ook tot meer pijn. Beiden houden elkaar dan in stand.

 

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken is het van groot belang niet alleen aandacht voor stress te hebben, maar ook voor de pijn.

Voor Ondernemingen

Als ondernemer wil je natuurlijk het liefst dat je werknemers gezond en met plezier naar hun werk komen en zoveel mogelijk uit zichzelf en hun werk kunnen halen. Helaas is dat niet altijd het geval. Vooral stress blijkt hierin een belemmerende factor te zijn. Dat leidt onder meer tot een gebrek aan betrokkenheid, verslechtering van onderlinge relaties en vermindering van productiviteit. Dat dit een reëel probleem is blijkt ook uit de cijfers. Op dit moment hebben meer dan 1,2 miljoen Nederlanders met burnoutklachten te maken en veroorzaakt werkstress maar liefst 9,4 miljoen verzuimdagen per jaar (TNO en CBS 2020).

 

Hoewel stressgerelateerde klachten en burnout lang niet altijd door werk (alleen) worden veroorzaakt, wordt een burnout wel als werkgerelateerde aandoening of beroepsziekte beschouwd (o.a. WHO). Dat betekent dat u er als werkgever ook verantwoordelijk voor bent. De kosten daarvan kunnen behoorlijk in de cijfers lopen. U moet daarbij niet alleen denken aan directe kosten als loonbetaling, maar ook aan indirecte kosten als vervanging van uw werknemers en het teruglopen van productiviteit. Uiteraard kan een deel van deze kosten door een goede verzekering worden afgedekt, nog beter is het echter om uitval en vermindering van productiviteit en belasting van overige werknemers te voorkomen.

 

Vanuit een intensieve systematische begeleiding help ik werknemers de regie over hun leven terug te krijgen en ze sneller en weerbaarder weer volledig aan het arbeidsproces deel te laten nemen. Daarnaast geef ik lezingen en zet ik preventief coaching in om zowel werknemers als werkgevers beter met stress om te leren gaan. Wat zijn de signalen? Welke stressbronnen spelen er een rol? Hoe kunnen disfunctionele patronen worden doorbroken? En welke maatregelen kunnen er genomen worden om uitval of terugval te voorkomen? Stresspreventie levert een belangrijke bijdrage aan een betere balans, meer vitaliteit, werkplezier en effectiviteit.

 

Het helpt een onderneming gezond en succesvol te zijn!