Ik streef ernaar mensen in beweging te krijgen

Ik streef ernaar mensen
in beweging te krijgen

Mijn werkwijze

Mijn missie is om mensen te helpen zo efficient mogelijk te functioneren en een zo waardevol mogelijk leven te leiden. Ik maak daarbij gebruik van de werking van het brein. Breinkennis geeft je niet alleen meer inzicht in je eigen handelen, maar ook in dat van een ander. Het is de opening voor verandering. Op een holistische wijze begeleid ik coachees het brein zo efficiënt mogelijk in te zetten om tot structurele, waardevolle, veranderingen te kunnen komen.
Vanuit een positieve, oplossingsgerichte benadering help ik vraagstukken helder te krijgen, doelen te stellen en richting te geven. Het accent ligt hierbij op zelfsturing en persoonlijk leiderschap. Mijn aanpak is doortastend, open minded en empathisch, maar ik kan af en toe ook confronterend zijn. Ik streef ernaar mensen in beweging te krijgen.

 

Samen met coachees kijk ik wat hun idealen zijn en waar hun kwaliteiten liggen. Maar ook wat hen tegenhoudt om hun doelen te bereiken en hoe deze belemmeringen kunnen worden opgelost. Hierbij staan we stil bij gedrag, gedachten, emoties, omgeving en algehele lifestyle.

 

Het resultaat is dat je beter in staat bent het beste uit jezelf en het leven te halen.

Het traject

Ik begin veelal met een vrijblijvend en gratis gesprek van een half uur waarin we kennis kunnen maken, we jouw situatie bekijken en ik toelicht hoe ik je kan helpen. In een intakegesprek erna gaan we nader op de hulpvraag in en worden er doelen opgesteld. Ook gaan we op zoek naar dingen die jou belemmeren om je doelstellingen te behalen en stellen we samen een werkplan op. Als er voldoende onderling vertrouwen is kan het traject van start gaan. Ter afsluiting vindt er een evaluatiegesprek plaats.

 

Niet altijd is een traject noodzakelijk. Wanneer er een duidelijke, niet complexe, hulpvraag is, kan een eenmalig gesprek soms ook al heel verhelderend zijn.

 

Pijncoaching is echter altijd een traject van in elk geval 6 sessies van anderhalf uur en een kennismakingsgesprek. Mocht er gedurende het traject blijken dat er meer gesprekken nodig zijn, dan is dat uiteraard mogelijk.

Wat levert het jou op?

Wat levert het jou op?

 • Je krijgt inzicht in jezelf, je gedrag, je gedachten, je gevoelens en je functioneren
 • Je wordt je bewust van je kwaliteiten en je belemmeringen
 • Je leert je brein in te zetten om effectiever te functioneren
 • Je neemt zelf de verantwoordelijkheid voor jouw doelen en jouw leven
 • Je bent je bewust van de signalen die je lichaam je geeft
 • Je ervaart meer balans in je leven, meer rust en minder stress
 • Je maakt betere, efficiëntere, keuzes voor jezelf en anderen
 • Je neemt de regie over je eigen leven
 • Je voelt je energiek en vitaal
 • Je leert je grenzen kennen en accepteren
 • je kent je mogelijkheden en kan deze toepassen
 • Je krijgt meer zelfvertrouwen en ziet uitdagingen makkelijker tegemoet
 • Betere werk-privé balans

Wat levert het jouw onderneming op?

 • Hogere productiviteit
 • Betere resultaten
 • Minder verzuim

 • Betere communicatie
 • Meer effectiviteit
 • Meer betrokkenheid

 • Meer creativiteit
 • Betere samenwerking
 • Minder verloop